Non-profit

Har din non-profit-organisation / forening et arrangement, som skal foto-dokumenteres? Skal I bruge et billede til en plakat, hjemmesiden, et medlemsblad, en brochure…?

Skriv eller ring og fortæl om projektet, så er der god mulighed for at I får en gratis fotograf til opgaven. Det eneste krav er som udgangspunkt, at det skal være non-profit, og eventuelt overskud skal gå til godgørende formål.

Opgaverne kan f. eks. være velgørenhedskoncert, udstilling, indsamling, reception, osv.

Betingelser:

  • Billederne leveres digitalt indenfor en uge, ofte efter 1-3 dage (medmindre andet er aftalt)
  • Billederne må kun bruges indenfor non-profit-organisationens regi
  • Billederne må ikke videresælges eller på anden måde bruges kommercielt
  • Eventfotografi.dk skal ved brug af billederne krediteres som minimum med navn, og gerne med links til denne hjemmeside (www.eventfotografi.dk) og/eller Eventfotografi.dk’s Facebook-side (www.facebook.com/eventfotografi.dk/)
  • Eventuelle udgifter til fotografens transport, forplejning, mv. sker på non-profit-organisationens regning
  • Går fotografen forgæves pga. manglende aflysning i rimelig tid (undtagen i tilfælde af force majeure), forkerte anvisninger, mv., forbeholdes retten til erstatning til denne i form af 850 kr. + moms per time, samt dækning af eventuelle udgifter i forbindelse med transport og forberedelse
  • Eventfotografi.dk ejer alle rettigheder til billederne og kan frit benytte dem uden yderligere aftale
  • Eventfotografi.dk kan til enhver tid aflyse en indgået aftale uden yderligere begrundelse (men gør selvfølgelig alt for at dette ikke sker)
  • Ovenstående kan lyde stift og juridisk, men jeg er faktisk til at snakke med – jeg vil bare gerne hjælpe 🙂